Skip to content

Medezeggenschapsraad

Iedere ouder wil graag zijn steentje bijdragen aan de schoolloopbaan van zijn of haar kinderen. Soms is dat door praktische hulp in de klassen en bij speciale gelegenheden. Vaak vinden ouders het fijn om ook mee te denken over allerlei schoolzaken. In de school hebben ouders en personeelsleden inspraak en worden zij door de directie op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen. Dit gebeurt in de medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht, bij belangrijke beslissingen zoals de verandering van schooltijden. Ongeveer acht keer per schooljaar komen ouders en personeelsleden bij elkaar om over een gevarieerd aantal zaken te praten zoals onderwijsmethoden, personeel, veiligheid, huisvesting en passend onderwijs.

Komend schooljaar bestaat de medezeggenschapsraad uit de volgende vertegenwoordigers:

Ouders:

  • Bas Kock
  • Dennis Risseeuw 
  • Sabine Reinders

Personeel:

  • Freek van den Berg (V)
  • Saskia Haartsen
  • Maxime Wirken

Hebt u vragen, opmerkingen of ideeën dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leden. Ook kunt u mailen naar kbsdewegwijzer_mr@inos.nl. Indien uw kinderen op De Wegwijzer zitten en u graag wilt meedenken over de toekomst van de school, bent u van harte welkom bij de openbare vergaderingen. Als u een vergadering wilt bijwonen kunt u zich aanmelden via het e-mailadres: kbsdewegwijzer_mr@inos.nl. Ook zijn kandidaat-leden voor de oudergeleding altijd van harte welkom om contact op te nemen over de mogelijkheid om verkiesbaar te zijn voor een plaats in deze raad.

De agenda en de notulen kunt u lezen als bijlage in de nieuwsbrief.

Voor het jaarverslag 2020-2021 klikt u hier: Jaarverslag MR 2020-2021