Skip to content

Tussenschoolse opvang

Vanaf het schooljaar 2019-2020 werken wij op de Wegwijzer met andere schooltijden. We gaan van 8.30 tot 14.45 uur naar school. U heeft de keus om uw kinderen te laten deelnemen aan de TSO of thuis te laten eten. Wilt u geen gebruik maken van de TSO dan stuurt u vóór de zomervakantie een bericht naar kbsdewegwijzer_info@inos.nl.  Aan de TSO zijn verplichte kosten verbonden. De kosten zijn voor dit schooljaar vastgesteld op €140,00 per leerling. Komt uw kind later in het schooljaar dan is hier een verdeelsleutel voor. Deze is op te vragen bij de administratie. Alle bedragen moeten voor 31 januari zijn voldaan. Wilt u gebruik maken van een betalingsregeling dan stuurt u een bericht vóór de zomervakantie naar kbsdewegwijzer_info@inos.nl. Van deze bijdrage worden voornamelijk de medewerkers die de kinderen tijdens het buitenspelen begeleiden bekostigd. Ook schaffen we het nodige buiten speelmateriaal aan en verzorgen we een aantal trainingen voor de medewerkers. Kinderen nemen vier dagen per week deel aan het overblijven of ze gaan altijd thuis eten. 

Indien uw kind(eren) thuis eten, kunt u dat kenbaar maken aan de school d.m.v. een berichtje op het email-adres van de school: kbsdewegwijzer_info@inos.nl .

De pauze is in drie shifts verdeeld:

shift één 11.45-12.30 groep 1/2, 
shift twee 12.15-13.00 groep 3-5, 
shift drie 12.45-13.30 groep 6-8.

De kinderen eten met de eigen leerkracht in de klas en spelen een half uur buiten onder toezicht van Kober en vrijwilligers. Op woensdag gaan de kinderen van groep 3 tot en met 8 van 8.30 tot 12.15 uur naar school. De groepen 1 en 2 zijn op deze dag vrij.

We stimuleren het gezond eten en verzoeken u de broodtrommel te vullen met een gezonde lunch. Koek en snoep wordt weer meegegeven naar huis. Het drinken wordt in een beker meegegeven, zodat we de afvalberg minimaliseren.

Verdere informatie zie informatieboekje.