Skip to content

Praktische informatie

Van harte welkom op Kbs De Wegwijzer! Als uw kind bij ons is aangemeld, dan ontvangt u hiervan een bericht van onze administratie. Ongeveer zes weken voordat uw kind vier wordt ontvangt u een bericht voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht. In dit gesprek worden onder andere de vier dagdelen afgesproken wanneer uw kind mag oefenen.

Als uw kind vier jaar is en mag starten heeft u de volgende spullen nodig;
Een tas, fruitbakje en beker, broodtrommel en beker en gymschoentjes die makkelijk aan en uit te doen zijn. U koopt bij de administratie of bij de conciërge een luizentas voor 5 euro en deze gebruikt uw kind tot en met groep acht.

Als u wilt, kunt u uw kind op zijn/ haar verjaardag laten trakteren. Leerkrachten worden het liefst – voor wat de traktatie betreft – bij de kinderen  gerekend. Het gaat om de gezelligheid en het mogen delen. De voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie.
Als het kind jarig is, wordt er in de klas de nodige aandacht aan besteed: zingen, kroon, tekening op het bord, spelletjes, voorlezen enz. De traktatie wordt niet als hoofdzaak gezien. We u verzoeken om de uitnodigingen voor kinderfeestjes niet op school uit te delen.

Jaarlijks krijgt elke leerling van groep 3 t/m 8 een potlood, een gum, schriften en vullingen. Eenmalig krijgen de kinderen in groep 3 een liniaal, multomap en een schaar en in groep 4 een vulpen. Een vervangende vulpen dient op school te worden gekocht. De kosten bedragen € 5,00. Omdat de kinderen soms schoolboeken mee naar huis nemen, zou het erg prettig zijn als u daar een stevige tas voor aanschaft.

Groep 1 en 2

Enkele keren per week worden de gym- en spellessen voor de kleuters gehouden in de speelzaal. De kinderen moeten dan gymschoenen dragen. Wij verzoeken u om voor uw kind de zogenaamde bootschoenen te kopen, die zijn gemakkelijk aan en uit te doen. Ze worden op school bewaard zodat de kinderen ze niet kunnen vergeten. Wilt u er ook voor zorgen dat de kinderen gemakkelijke kleding dragen?

Groep 3 t/m 8

De gymlessen van deze groepen worden in de gymzaal gegeven. Tijdens deze lessen moeten de kinderen geschikte kleding dragen b.v. een T-shirt en een korte broek. Gymschoenen zonder zwarte zolen zijn verplicht. De gymkleding wordt vóór de les aangetrokken, en meteen na de gymles weer uitgedaan. Als u de kleren en schoenen merkt, raken ze minder snel kwijt. De gymtas, ook graag voorzien van naam, gaat op het eind van de dag weer mee naar huis. Als uw kind in groep 3 zit en het heeft gymschoenen met veters, zou u dan thuis eens met hem/haar willen oefenen met het strikken van de veters? Als de groepsleerkracht bij elk kind de veters moet vastmaken, gaat er te veel tijd verloren van de gymles.

Verschillende activiteiten worden voorbereid en georganiseerd door commissies, die bestaan uit enkele leerkrachten en ouders van de oudercommissie bv: sinterklaas, Kerst, Pasen. Veel activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de gemeente Breda (project ‘De grote ontdekking’.) Naast culturele activiteiten vinden er ook sportieve activiteiten plaats zoals; sportdag, Singelloop, etc.

De Wegwijzer in bezit van het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Dit label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerseducatie en nemen deel aan verkeersprojecten. Dit gebeurt in de verkeerscommissie van de Mandt. Op de website verkeerscommissiedemandt.nl leest u meer hierover. Wij vinden goed verkeersonderwijs en verkeersveiligheid erg belangrijk. Daarom is het verkregen Brabants Veiligheidslabel voor ons een bevestiging dat we goed bezig zijn en een stimulans om hiermee verder te gaan. Lees meer op: bvlbrabant.nl

Verkeersactiviteiten in het schooljaar 2020-2021

Dit schooljaar zullen wij onder andere de volgende activiteiten doen:

  • In oktober doen wij met alle groepen mee aan de groene voetstappen.
  • In de week na de herfstvakantie worden de fietsverlichtingcontroles van de fietsen van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gehouden worden en in deze week zal in alle groepen veel aandacht aan de veiligheid in het verkeer in het donker besteed worden.
  • In maart zullen de groepen 1 t/m 8 een verkeersweek hebben waarin allerlei activiteiten gepland zullen worden zoals o.a een fietsparcours dode hoek project voor de groepen 6 en 7 en nog allerlei andere activiteiten.
  • Voor de groepen 6/7 en 8 staan er in april lessen over het gebruik van de smartphone op de fiets gepland.
  • In het voorjaar van 2020 krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 een skateclinic.
  • Ook doen de groepen 7 weer mee aan het landelijk verkeersexamen.

In iedere eerste week na een vakantie vindt er een hoofdluiscontrole plaats. Elk kind heeft een luizenzak. Deze is te koop voor € 5,00 bij meneer Frank, de conciërge.

Opvoeden is een veelzijdige, leuke en uitdagende taak waar je als ouder voor staat. Soms wil je weten hoe een andere ouder zaken aanpakt of zoek je naar antwoorden bij de leerkracht of op het internet. In de meeste gevallen is dit voldoende. Blijven er vragen waar je geen antwoord op weet? Of waar je je onzeker over voelt? Dan hoopt het CJG Breda dat je hen benadert. In elke wijk in Breda is een wijk CJG-er aangewezen. Voor onze wijk is dit Anne Soons. Mocht je vragen hebben aan het CJG dan kun je een mail sturen naar: (eigen postcode)@CJGBreda.nl ( bijvoorbeeld 4847HE@CJGBreda.nl). Je zet in deze mail een korte omschrijving van je hulpvraag. Vanuit het CJG zal contact met je opgenomen worden . Uiteraard is het CJG ook 24 uur per dag bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-444 000 3 of via de website cjgbreda.nl

Op onze school zijn ten aanzien van het onderwerp huiswerk de volgende afspraken gemaakt. De leerlingen van groep 6 leren incidenteel een toets en bereiden thuis een spreekbeurt en een boekbespreking voor. De leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen structureel elke week huiswerk mee. Groep 7 één keer en groep 8 twee keer per week. Daarnaast wordt er ook regelmatig geleerd voor een toets. In de andere groepen kan incidenteel wat huiswerk opgegeven worden. Soms vragen ouders om huiswerk, met name wanneer er door een bepaalde omstandigheid een achterstand wordt geconstateerd. In overleg met de groepsleerkracht wordt dit dan geregeld. Er kan ook een situatie zijn, waarin de leerkracht in overleg met de ouders het initiatief neemt voor extra huiswerk.

Veel kinderen hebben al op vroege leeftijd een mobiele telefoon op zak. Veel ouders vinden het prettig als hun kind een mobieltje bij zich heeft omdat hun kind dan makkelijk bereikbaar is. En dat is natuurlijk ook zo. Bij nood of pech is het een prima communicatiemiddel. Nadelen zijn er ook. Behalve problemen met ringtones komen ook pesterijen nogal eens voor. We ervaren het gebruik van mobieltjes steeds meer als een onaangename bijkomstigheid. Ons beleid is dat kinderen op school (ook op het schoolplein) zonder toestemming van de leerkracht geen gebruik mogen maken van hun mobiele telefoon. De telefoon staat uit en zit in je jas of je tas. Als een leerling zich niet aan deze afspraak houdt, wordt het mobieltje voor 1 dag in beslag genomen.

Om er voor te zorgen dat er goede informatie aan ouders wordt gegeven over hun kind m.b.t. de overgang naar het voortgezet onderwijs, zetten we de volgende stappen:

Groep 7: Aan het eind van het schooljaar geeft de leerkracht een pre-advies aan de ouders en aan de leerkracht van groep 8.

Groep 8: Op de eerste ouderavond in november krijgen de ouders een gesprek waarin de volgende vragen aan de orde komen:

Wat kan de leerling aan? Wat willen de ouders? Wat is het advies van de leerkracht?

Hieruit volgt een voorgenomen advies. Dit met het oog op het bezoek aan scholen van het voortgezet onderwijs tijdens de open dagen (meestal in januari).

In februari worden de ouders met hun kind uitgenodigd. Het definitieve advies wordt dan gegeven en het ingevulde onderwijskundige rapport wordt dan ondertekend door de ouders. De belangrijkste vragen aan het kind zijn:

Wat kun je? Wat wil je? Wat heb je er voor over? Hierna zal er voor de ouders van groep 8 geen verplichte ouderavond meer zijn in de derde periode.

Op de site vobreda.nl staat alle informatie over de procedures en informatie over alle vo scholen in Breda. De site devogids.nl geeft informatie over alle vo scholen.