Skip to content

Oudervereniging

Wat doet de oudervereniging (OV)?

De oudervereniging ondersteunt school bij de organisatie van allerlei activiteiten die onder of na schooltijd plaatsvinden. Deze activiteiten worden bekostigd vanuit de ontvangen vrijwillige ouderbijdragen. De oudervereniging draagt eraan bij dat alle kinderen op school kunnen genieten van een leerzame, plezierige en gezellige schooltijd.

Ouderbijdrage

Om alle activiteiten mogelijk te maken vragen we een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van € 32,50 per kind. Komt uw kind na 1 februari op school dan is de ouderbijdrage       € 16,25 per kind. Dit bedrag kunt u via het online betaalsysteem schoolkassa betalen. Hiervoor ontvangt u in de loop van het schooljaar een bericht in de parro-app. Indien gewenst, kunt u in termijnen of in het geval van gedeeld ouderschap uw deel betalen, hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester. Naast de vrijwillige bijdrage is het ook mogelijk om een gift te doen. Elke bijdrage is van harte welkom! U kunt dit overmaken aan NL74RABO0126832625 t.n.v. Oudervereniging Teteringen-Wegwijzer. Activiteiten die van deze (ouder)bijdragen worden betaald vindt u in onderstaande lijst.

 

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

Activiteiten

 

 • Crea-ochtend: Materialen, begeleiding en workshops
 • Voorleeswedstrijd: Wisselbeker
 • Sinterklaasviering: Aankleding, schoencadeautjes, bezoek Sint en Piet, cadeautjes voor de leerlingen
 • Kerstviering: Aankleding, opzet kerstviering, kerstborrel
 • Carnaval: Aankleding, opzet carnavalsviering
 • Pasen: Aankleding, iets lekkers
 • Schoolreis / educatief uitstapje: huur bussen, entreegelden
 • Laatste schooldag: Traktatie ter afsluiting van het schooljaar
 • Sportdag: Begeleiding, opzet sportdag
 • Drinken en lekkers
  Bij verschillende activiteiten wordt er iets lekkers en/of ranja verzorgd.

Samenstelling OV

Dit jaar bestaat de OV van De Wegwijzer uit 14 personen. Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter Jeanine Vroegrijk, secretaris Mariska van Haperen en penningmeester Wendy Risseeuw. We vergaderen ongeveer 7 keer per jaar bij een van de bestuursleden thuis. Het dagelijks bestuur koppelt zaken terug naar het management van de school.

 

De OV bestaat verder uit: Daniella Claveaux, Diana Vermeiden, Esther Karmous, Hanneke Smits, Linda Wijnstroom, Nena Van Oord, Patrick Zwemmer, Sabine De Rooij, Samantha Van Zand, Simone De Jong, Wilma Boelens.

Klassenouder

Elk lid van de oudervereniging is klassenouder van een groep. De taken zijn:

Het regelen van ouders met auto’s als de groep een uitstapje maakt, waarbij de volgende vervoersregels gehanteerd worden: max. 3 kinderen op de achterbank, in de gordels! 1 Kind mag voorin, kleiner dan 1,50 meter met stoelverhoger, groter dan 1.50 zonder maar altijd gordels vast! Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van een stoelverhoger op de dag van een uitstapje.
Allerlei hand- en spandiensten voor de groep;
Het verzorgen van een door de kinderen zelfgemaakt groepscadeau voor de jarige leerkracht.

Als er meer groepen zijn dan OV leden, wordt er door de OV, in overleg met de leerkracht, een ouder benaderd om deze taak op zich te nemen.

Vergadermomenten

Eén keer per jaar, aan het begin van het schooljaar, organiseert de OV voor alle ouders haar algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt het jaarverslag en het verslag van de kascommissie besproken. Ook wordt de begroting voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Tijdens deze vergadering, maar natuurlijk ook tijdens het hele schooljaar kunnen ouders ideeën, vragen, opmerkingen kenbaar maken aan het bestuur van de OV.

 

Jaar- en financieel verslag

Via de onderstaande hyperlinks kunt u het jaar- en financieel verslag van schooljaar 2020-2021 vinden:

Informatie

Als OV houden we u graag op de hoogte van de activiteiten, dit doen wij via:

 • Parro-app
 • Nieuwsbrieven van school
 • Klassenouders

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen? U kunt ons mailen via: kbsdewegwijzer_oudervereniging@inos.nl