Skip to content

Missie/visie

Een brede vorming is ons uitgangspunt. Het gaat niet alleen om het overdragen van kennis, zoals de basisvaardigheden taal en rekenen. Ook de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling is van groot belang. De kinderen moeten zich geborgen voelen en met plezier leren. Elk kind is uniek, maar de kinderen zijn ook groepsleden; ze worden door de groep gevormd en zijn van de groep afhankelijk. We vinden het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. We leren de kinderen te kijken naar hun eigen talenten en kwaliteiten, te accepteren dat iedereen verschillend is en iedereen er mag zijn. Zo leert ieder kind volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Basisschool De Wegwijzer is een katholieke school, waar aandacht is voor kerkelijke feesten. Om de kinderen bewust te laten worden van verschillen en overeenkomsten binnen de maatschappij, wordt er stilgestaan bij verschillende geloofsovertuigingen. Bij ons op school mag je jezelf zijn als leerling, personeelslid en als ouder. Wij betrekken ouders bij de ontwikkeling van hun kind en de ontwikkelingen binnen de school. Ook zijn wij nauw betrokken bij vele instanties in de buurt, zodat wij uw kind gepaste ondersteuning kunnen bieden.

Wij creëren een warm pedagogisch klimaat door o.a. gebruik te maken van de methode Leefstijl, coöperatief leren en duidelijke afspraken. Er is binnen ons onderwijs aandacht voor geluk en gezondheid. Wij hebben oog voor de verschillende talenten van kinderen en maken kinderen bewust van hun eigen leerproces. De groepen zijn homogeen samengesteld, waarbij er binnen een groep verschil is in begaafdheid, belangstelling, talenten en motivatie. Binnen iedere groep wordt er gedifferentieerd in lestijd, leerstofaanbod en -verwerking. De kinderen leren in groep 1 t/m 8 zelfstandig te werken. Omgaan met uitgestelde aandacht is hierbij een belangrijke vaardigheid.