Skip to content

Meer- en hoogbegaafdheid

Onze school hoort bij INOS, stichting katholiek onderwijs Breda. Vanuit ons motto en kernopdracht: ‘ik ben, omdat wij zijn’ biedt INOS een inclusief onderwijsaanbod aan. INOS kiest daarmee ook bewust voor thuisnabij MHB-onderwijs. De meer- en hoogbegaafde leerling leert leren tussen zijn/haar vrienden, klasgenoten, bij de bekende eigen leerkracht. Die herkent en erkent meer- en hoogbegaafdheid en biedt onderwijs aan dat bij de leerling past.

Het label MHB

INOS heeft een aantal criteria voor goed onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen omschreven die periodiek bij kwaliteitsaudits worden getoetst. Als een school aan de basiscriteria voldoet, dan is de basisondersteuning voor MHB-leerling op orde en krijgt de school het predicaat MHB-standaard.

Als de school aan alle criteria voldoet, dan krijgt de school het predicaat MHB-specialist. Onze school heeft het predicaat MHB-specialist.

MHB op Kbs De Wegwijzer

Ons streven is dat alle leerlingen, inclusief de meer- en hoogbegaafden, een plek hebben waar ze zich thuis voelen en lekker in hun vel zitten. We willen dat ze een aanbod krijgen waarmee ze uitgedaagd worden, leren leren en werken aan hun executieve functies. Lessen worden gedifferentieerd aangeboden. Leerlingen krijgen de lessen rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen aangeboden via de compacting die in de methode zit.

De tijd die na het behalen van de kerndoelen op eigen niveau over is, wordt besteed aan plusdoelen: vakgebonden verdieping (verder uitdiepen van bestaande onderwerpen), en/of verrijking in de vorm van verbreding (meer onderwerpen). Mocht dit niet voldoende zijn dan wordt er een zorgvraag opgesteld in samenspraak met de IB-er en  wordt de expertise van de leerkrachten van de Minervagroep ingezet. 

Wat is de Minervagroep?

Op Kbs De Wegwijzer hebben wij, samen met Kbs Helder Camara, een Minervagroep. In de Minervagroep gaat het erom dat meer- en hoogbegaafde leerlingen, aan de hand van uitdagende lesstof, vaardigheden ontwikkelen die zij via het reguliere aanbod niet of onvoldoende leren. In de Minervagroep wordt veel gewerkt met spellen en projecten. Met de spellen worden denk- en gedragsvaardigheden geoefend (executieve functies). Voorbeelden daarvan zijn volgehouden aandacht, flexibiliteit of emotieregulatie.

De projecten zijn bedoeld om te leren leren. Leerlingen leren hiermee allerlei vaardigheden zoals: plannen, organiseren, samenwerken, doorzetten, leren van fouten, gebruik van strategieën, etc. Met de spellen en de projecten werken de leerlingen ook aan een groeimindset. Ze leren omgaan met fouten maken, ze leren hulp vragen en lopen zeker wel eens tegen hun frustratiegrens aan. We richten ons vooral op het proces in plaats van op het resultaat.

Wat leerlingen zeggen:

“Het is hier gezellig en we doen leuke dingen, maar ik zit hier omdat ik wil leren leren.”

“Ik ben hier, omdat ik in mijn eigen klas dingen deed die te makkelijk waren. Ik vind de thema’s leuk die we hier doen.”

“Ik zit hier omdat ik meer uitdaging nodig heb.”

“Ik vind het leuk bij Minerva, omdat het hier moeilijk is. We werken hier aan een leerdoel.”

“Ik vind het leuk om hier te zijn, want ik vind het fijn als het niet zo makkelijk is. En het is hier gezellig en altijd wel een keer grappig.”